Vastuuvapaus


Vastuuvapaus

 

Fittori Oy toiminnallinen harjoittelu

 

Vapaaehtoinen osallistuminen

Osallistun itse tai lapseni osallistuu toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen toiminnallisen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Olen tietoinen siitä, että toiminnallinen harjoittelu on sen luonteista, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.

 

Järjestäjän vapautus vastuusta

Tietoisena toiminnallisen harjoittelun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee itse toiminnallisen harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

 

Vakuutukset

Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei välttämättä korvaa toiminnallisessa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja.

 

Vaatimukset

Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

 

Käytössäännöt

Tunneille saavutaan ajoissa. Ennen varsinaista harjoittelua tehdään huolellisesti lämmittely joko valmentajan ohjeiden mukaan tai itsenäisesti. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä harjoituspainot on mitoitettu sopiviksi omalle kunnolle ja kokemukselle. Käsipainojen, kahvakuulien ja tyhjien levytankojen heittäminen ja pudottaminen lattialle on kielletty ellei sen tarkoituksena ole välttää loukkaantumista. Painoja käsiteltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli suorituspaikalla on muita ihmisiä. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumausaineiden alaisena harjoittelu on kielletty.

En käytä oppimiani tekniikoita väärin enkä vahingoita ketään tahallani fyysisesti salin sisällä tai sen ulkopuolella. Omaan hyvät käytöstavat ja otan kanssaihmiset huomioon salilla sekä salin ulkopuolella. Annan aina omalla käytökselläni hyvän kuvan itsestäni.

 

Sairaudet ja muut rajoitteet

Toiminnallinen harjoittelu on erittäin vaativaa ja raskasta verrattuna muihin kuntoilumuotoihin. Neuvotelkaa toiminnallisen harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista.

 

Sitoumuksen hyväksyminen

Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat.

 

Lisäkyselyt

Jos sinulle tulee mieleen kysymyksiä, ota yhteyttä info@fittori.fi

 

Allekirjoitus

Allekirjoitus ja päiväys tapahtuu osallistumalla tunneille tai itsenäiseen harjoitteluun.