Muksufitti


Muksufitti on tarkoitettu 7-10 – vuotiaille lapsille. Harjoittelu on leikinomaista ja tapahtuu pääasiassa oman kehon painoa hyväksikäyttäen. Harjoittelu tukee lapsen motorista kehitystä. Tunnilla tehdään lapsen hermo-lihasjärjestelmää, luustoa ja lihaksia sopivasti kuormittavia harjoitteita.

Lisäksi tuetaan lapsen ryhmässä toimimista, jokapäiväistä liikkumista ja leikkimistä.

Tunnin kesto on 45 minuuttia.
Mikäli lapsella on tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä liike- tai toimintarajoituksia, muistakaa ilmoittaa asiasta tunnin ohjaajalle; näin pystytään  huomioimaan rajoitukset harjoittelussa.

 

Ohjattujen tuntien ajankohdat näet kalenterista.